Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Μιχάλης Μακατουνάκης & Σια Ε.Ε

Διαφημιστική - Εκδοτική
3ης Σεπτεμβρίου 101 - Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Τηλ: 210 8848155, 210 8253083
FAX: 210 8840227
e-mail: [email protected]

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 117363401000